ntb 174319181

Hva kan bivirkningene være av influensavaksinen?

De fleste vil ikke merke noen bivirkninger etter en sesong-influensavaksine, og de som likevel opplever bivirkninger får som regel milde og forbigående plager. Men hva er egentlig disse plagene?

Tekst: Silje Ulveseth og Elisabeth Lofthus / lommelegen.no Foto: NTB

Sesonginfluensa kommer hver vinter. Den skyldes virus som er litt forskjellige fra influensaviruset året før, man er derfor ikke fullt immun mot neste års influensa. Pasienter i risiko­gruppene anbefales å vaksineres med sesonginfluensavaksine hvert år. Sesongen varer som regel i 6–8 uker, og har de siste årene nådd en topp i januar eller februar. Årlig dør det i gjennomsnitt 900 personer som følge av alvorlig influensasykdom i Norge.

Hvem skal ha vaksinen?

På FHI sine nettsider står det at det har vært en stor økning i hvor mange som ønsker å ta influensavaksinen, særlig blant dem som tilhører én eller flere risikogrupper. Risikogrupper kan nå få vaksinen hos fastlege, og stadig flere apoteker tilbyr også setting av vaksinen. Cirka 1,5 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa, og disse blir anbefalt influensavaksine.

Det er de som er utsatt for komplikasjoner som vil ha størst helsegevinst av vaksinasjon. Influensa er ikke livstruende for de fleste unge og friske, og sykdommen gir heller ikke varig svekket helse i etterkant.

Influensavaksine anbefales spesielt for alle fra fylte 65 år, beboere i omsorgsboliger og sykehjem og alle med kroniske sykdommer som blant annet diabetes, astma og andre lungesykdommer, hjerte- og karsykdom og lever- og nyresvikt. I tillegg de som har alvorlig fedme og nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom.

Helsepersonell som har pasientkontakt anbefales også å ta vaksinen.

Vanlige bivirkninger

Bivirkninger av influensavaksinen gitt i sprøyteform kan være:

Lokalreaksjon: En lokalreak­sjon med rødhet, ømhet og/eller hevelse på stikkstedet er vanlig. Mellom 5–20 prosent får en slik reaksjon som etter hvert vil forsvinne av seg selv.

Almennsymptomer: Feber, muskelsmerter og generell uvel­het i en eller to dager er også vanlig. (1–10 prosent)

Psykisk reaksjon på stikket: Vasovagale reaksjoner er et kjent fenomen ved vaksinering. Noen får en psykogen reaksjon på stikket, smertene eller situasjonen. Typiske symptomer er svimmelhet, blekhet, uvelhet, kvalme, kaldsvetting, lav puls, kortvarig blodtrykksfall og i noen tilfeller besvimelse. 

Allergiske reaksjoner: Slike reaksjoner, generelt utslett eller allergisk sjokk (anafylaksi) er heldigvis meget sjeldent. Alle vaksiner kan i prinsippet føre til alvorlige allergiske reaksjoner, men bare 1–10 tilfeller per en million distribuerte vaksinedoser opplever alvorlige allergiske reaksjoner.

annonse fordeler3822

Vent i 20 minutter

Ifølge FHI kommer de mest alvorlige reaksjonene meget raskt, gjerne i løpet av 20 minutter. Dette er grunnen til at du skal vente på legekontoret eller på apoteket i 20 minutter etter du har fått vaksinen, slik at du kan få hjelp hvis du utvikler en alvorlig reaksjon.

Symptomene kan være astma, sirkulatorisk kollaps med sjokk, og elveblestutslett.

De fleste får ingen reaksjon

– Når det gjelder sesonginfluensavaksiner har de milde og kortvarige bivirkninger. En vanlig influensainfeksjon hos ellers friske personer vil gi mye kraftigere og mer langvarige plager, har Kjersti Rydland, cand.pharm., seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, avdeling for influensa, tidligere sagt til Lommelegen.

De fleste vil ikke merke noen bivirkninger etter en influensavaksine.

– Hos kronisk syke og gamle kan en influensasykdom ende med sykehusinnleggelse og langvarig svekkelse, i verste fall dødsfall. Vi mener derfor at det er verdt å ta influensavaksinen selv om noen kan føle seg litt halvsyke en dag eller to, påpeker Rydland.

De som tidligere har hatt en alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine, har alvorlige straksallergiske reaksjoner mot egg eller har kjent allergi mot andre innholdsstoffer i vaksinen, bør ikke vaksinere seg.