REISEGØY: Innholdsrike turer som tar utgangspunkt i hobbyen og interessen til godt voksne. KLIKK HER!

doctor,measuring,blood,pressure,of,male,patient

Høyt eller lavt blodtrykk kan være farlig selv uten symptomer

Høyt eller lavt blodtrykk gir ofte ingen symptomer eller plager, men kan likevel være farlig for helsen.

Tekst: Elisabeth Lofthus / lommelegen.no Foto: NTB

Blodtrykket er det trykket som blodet utøver mot veggen i blodkarene. Når legen sjekker blodtrykket ditt, er det trykket i pulsårene som måles. Men hva regnes egentlig som normale verdier? Grensene for normalt blodtrykk er gjenstand for kontinuerlige diskusjoner. I Norge setter helsemyndighetene grensen for høyt blodtrykk ved 140/90 mmHg. Tallene er uttrykk for trykket i blodårene rett etter et pulsslag (det høyeste tallet) og rett før det neste pulsslaget (det laveste tallet).

Før 60-årsalderen har kvinner lavere overtrykk enn menn, senere er forholdet omvendt.

VARIERER GJENNOM DAGEN

Det er helt normalt at blodtrykket svinger kraftig gjennom dagen avhengig av aktivitet. Blodtrykket faller når du slapper av, og det er lavest når du sover. Blodtrykket må måles når du er i ro og er avslappet.

Du kan ha høyt blodtrykk i flere år uten å merke noe til det, andre kan ha hodepine, tretthet, neseblødning og andre symptomer.

SJEKK BLODTRYKKET

Leger måler blodtrykk ved svært mange ulike sykdomstilstander fordi det sammen med puls sier noe om sirkulasjonen til pasienten. Friske personer uten spesiell risiko trenger ikke måle blodtrykk, men hvis du er overvektig, røyker eller har andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom bør blodtrykket sjekkes.

Leger, sykepleiere og andre autoriserte helsearbeidere har opplæring i hvordan de skal måle blodtrykket ditt, og de vet også at det er mange faktorer som påvirker blodtrykket. Hvis blodtrykket ditt er for høyt, kan det være aktuelt med flere undersøkelser.

RAMMER EN AV TI

Høyt blodtrykk er ett av de største helseproblemene i den vestlige verden. Cirka 10 prosent av den voksne befolkningen i Norge har et behandlingstrengende høyt blodtrykk.

Årsakssammenhengen til høyt blodtrykk er sammensatt og til dels uavklart. Men noe vet vi at har negativ innvirkning på blodtrykket, ifølge Helsebiblioteket:

– Risikoen øker med alderen

– Arvelig disposisjon, hvis nære familie-medlemmer har høyt blodtrykk

– Blodtrykk kan økes under graviditet

– Overvekt eller inaktivitet

– Røyking og alkohol

– Usunt kosthold

– Stress

BLODTRYKKSMEDISIN

Hvis du har høyt blodtrykk, er behandlingsmålet å få blodtrykket ditt under 140 (overtrykket). Du kan påvirke blodtrykket gjennom livsstilen din, som å spise sunt med redusert saltinntak, være aktiv, slutte å røyke og redusere alkoholinntaket. 

Hvis blodtrykket er over 160 mener Lege-middelverket at blodtrykksbehandling er obligatorisk. Alle som får blodtrykkssenkende medisiner, skal bli fulgt opp av legen.

annonse fordeler3822

FOR LAVT BLODTRYKK

Høyt blodtrykk forekommer oftere enn lavt blodtrykk. For dem som rammes av lavt blodtrykk, er det et problem som det ofte ikke finnes noen god behandling for. Lavt blodtrykk er ikke en sykdom på samme måte som høyt blodtrykk, men noen kan være plaget med blodtrykksfall. Det kan i noen tilfeller føre til besvimelse fordi hjernen ikke får tilstrekkelig med oksygen. Symptomer kan være svimmelhet etter å ha reist seg og økt risiko for fall.

DERFOR FALLER TRYKKET

Det finnes mange grunner til at blodtrykket blir for lavt. En vanlig bivirkning av blodtrykkssenkende medisiner hos eldre pasienter er at blodtrykket kan bli for lavt.

Lavt blodtrykk opptrer også i forbindelse med sykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag. Ved alvorlige blødninger faller blodtrykket raskt og det kan oppstå sjokk.

Ofte er blodtrykket høyere hos legen enn hjemme. Når du er avslappet synker blodtrykket. En del eldre kan få for lavt blodtrykk og føle seg svimete og ustø. Alle personer over 70 år bør derfor få målt blodtrykket sitt stående etter å ha stått i tre minutter.

En annen vanlig årsak til lavt blodtrykk er dehydrering hvis du har drukket for lite og er uttørket. Dette kan skje ved for eksempel sterk varme, oppkast eller diaré.

Blodtrykksfall kan også skje hvis du reiser deg brått, eller hvis du besvimer når du ser blod eller får sprøyte, dette kalles vasovagal reaksjon. 

Tunge tak og løft kan gi mindre blod til hjernen og dermed svimmelhet. I tillegg er lavt blodtrykk generelt en vanlig bivirkning av mange medikamenter.

nyhetsbrev egenannonse gavekort