Gründer-gull

Pensjonist Egil Norvald Sulen fant opp en nødlense som raskt kan fange opp oljesøl på havet. – Når det gjelder gründerskap er det en stor fordel å være så gammel som meg, sier 72-åringen.

Sulo er en øy ytterst i havgapet nord i Øygarden kommune i Hordaland. Hvert år passerer flere tusen skip mellom Sulo (eller Sulen) og Hellisøy. Her går all skipstrafikk til og fra olje- og gass terminalen på Sture og det meste av skipstrafikken til og fra raffineriet på Mongstad og til Bergen.

Og her, hvor du kan vandre i kystlandskapet, kjenne den salte brisen i skumdrevet mot pannen og se storhavet rett i hvitøyet, vokste Egil Norvald Sulen opp. Han er utdannet bedriftsøkonom, og har i tillegg teknisk utdannelse innenfor skipselektro fra Sjøforsvaret. Han har jobbet mye med data, han er kystskipper og har vært på fiske i Nordsjøen og i Afrika.

Da han gikk av med pensjon som 67-åring, hadde han sett for seg noen rolige år. Han skulle blant annet holde på med musikk: – Jeg tenkte at jeg kom til å bli saxofonist, sier han med et smil.

I tillegg var planen å spille trekkspill, ha sine ukentlige korøvelser og ellers sette av tid til hyggelig samvær med barn, barnebarn og venner i Bergen.

Oljesøl

Men 12. januar 2007 grunnstøtte den kypriotisk-registrerte lastebåten MS Server ved Hellisøy fyr, nord for Sulo. Båten var lastet med 585 tonn bunkersolje og 72 tonn diesel. Ulykken skjedde ved seks-tiden om kvelden, i storm og åtte meter høye bølger. Etter noen timer brakk fartøyet i to.

Olje inneholder en rekke kjemiske forbindelser som kan være giftige for planter og dyr, men utslipp medfører også skader på grunn av oljens fysiske egenskaper. Fedje-utslippet gikk hardt utover sjøfuglene, trolig døde mellom to og tre tusen fugler.

Sulo ble spart for det meste av oljesølet, men andre små kystsamfunn i det samme havgapet ble rammet. Det ble gjennomført en omfattende oljeopprenskningsaksjon langs strendene på Fedje og i de andre kommunene.

For den snart nyslåtte pensjonisten Egil Norvald Sulen ble denne grunnstøtingen begynnelsen på en tankeprosess som skulle ende opp i en idé. Kunne det gå an å finne opp noe som raskere kan isolere en havarist nær kysten? Hva med å lage en lense som kunne være hurtigere på plass rundt en havarist enn de eksisterende lensene?

Natt til fredag 31.juli 2009 rammet norgeshistoriens største oljekatastrofe grenlandskysten og deler av sørlandskysten. Det skjedde da bulkskipet Full City havarerte ved Langesund. Skipet hadde slitt seg etter ankring på grunn av kraftig storm i Skagerrak. Om bord var det tusen tonn tungolje og 120 tonn lettolje. Rundt 300 tonn tungolje begynte å lekke ut i havet nær Telemarkkysten. Også her døde mange sjøfugl.

– Full City-havariet satte fart på ideen min, forteller Egil Norvald Sulen, – en oljelense på trommel, som kunne flys ut med helikopter og hurtig legges rundt det havarerte skipet uten hjelp fra folk og andre båter.

Tanken var ikke ny. Det fantes allerede lenser som kunne flys ut med helikopter og slippes ned på sjøen. Men disse krevde folk og båter på sjøen i all slags vær og bølger for å strekkes ut. Verdifull tid går til spille.

Etter en del grublerier fikk Sulen patent på en flatlense som kunne brukes. Lette og sterke materialer ble kjøpt inn fra Tyskland, trommel og lense ble så produsert i verksteder i Hordaland. – Vår nødlense kan flys ut til en havarist som last under et helikopter som løfter over tusen kilo. I Norge har vi over 50 slike helikopter som er ute og flyr på vanlige oppdrag.  Disse kan avbryte oppdraget sitt, plukke opp en Quick Response – og fly ut med en fart på over 100 kilometer i timen til en havarist hvor det er fare for oljesøl i strandsonen. Under Full City-havariet ble det brukt rundt tolv timer på å sette ut lenser. Men vår nødlense kan være operativ bare en til to timer etter et nødanrop, forklarer gründeren.

Tidkrevende

Innovasjon Norge har en rekke støtteordninger for gründere. Og her fikk den nystartede bedriften CoastSaver hjelp. – Utviklingen av nødlensen har kostet rundt to millioner kroner. En tredjedel har vi fått fra Innovasjon Norge og Kystverket, resten har vi betalt selv, sier Egil Norvald Sulen, som er daglig leder i bedriften.

– Hva synes familien om at du etablerte en ny bedrift etter at du var blitt pensjonist?

– De var positive. Men mange syns jo dette har tatt lang tid. Vi vet jo heller ikke sikkert om vi kommer i mål. Når det er sagt, forstår alle at det er bra å kunne gjøre noe for å forhindre eller begrense oljesøl. Og faren for oljesøl er et problem som er relevant for alle kyststater i verden.

Medeier i CoastSaver er Jon Ove Velure. Han jobber som pilot ved siden av engasjementet i den lille bedriften.

– Selv har jeg pensjonen min. Ellers hadde vi ikke fått dette til å gå rundt økonomisk.

Han understreker at penger ikke har vært drivkraften. – Hvis det var ren økonomitenkning bak, ville jeg ha funnet opp noe som var enklere å selge, kommenterer Sulen.

Det har tatt mye tid å utvikle oljelensen. Lenger tid enn han først trodde.

– Vi måtte prøve oss frem. Ingen hadde gjort noe av dette før oss. Jeg tror alle som befinner seg i en etablererprosess vil komme til å oppdage at ting tar mye lenger tid enn først antatt. Blant annet fordi du må få innpass hos de rette menneskene. Du må ha et nettverk, slik at du treffer på de rette folkene du kan vise frem prosjektet til. Å være gründer er en risikosport.

Muligheter

Utfordringene har vært mange.  Hvordan forhindre at trommelen snurret rundt i luften når den skulle flys under helikopter i over hundre kilometer i timen? Å finne en måte å bremse trommelen på var en annen tålmodighetsprøve. Dessuten krevde konstruksjon av en lense som kunne brukes på trommel nytenkning.

– Løsningen ble en flatlense som vi fikk patent på. Senere oppdaget vi at et spansk firma hadde funnet opp en selvoppblåsbar lense som var bedre enn vår patenterte flatlense til dette formålet. Da valgte vi å samarbeide med dem. Nå er det deres lense vi bruker på vår trommel-løsning. Utfordringen nå er å finne frem til best mulig form for automatisk ankring. Vi ser at det er mulig å bruke en kombinasjon av sterke magneter og anker. Men dette er ikke ferdigtestet ennå.

– Er det viktig for en gründer å ha sterk tro på å lykkes?

– Ja, og da er alder og erfaring er enorm fordel, slår Egil Norvald Sulen fast.

Et mål for fremtiden er at store skip har en lense om bord, som kan aktiveres ved et havari. Sammen med en lense som kan settes ut fra helikopter, vil det være det beste som kan oppnås på kort tid. Nå håper gründeren at oppfinnelsen hans skal bli kjøpt opp av de fleste land som har en kyst og at oljelensen vil bli benyttet av Norsk Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO).

– Hvor mye tid bruker du på jobben i CoastSaver i løpet av en uke?

– Kanskje 15 til 20 timer. Tidligere var det mer, det har gått veldig i rykk og napp. Det meste av tiden brukes nå til å holde seg oppdatert og utvide kontaktnettet. Litt reising blir det også.

– Det ser ut som om det kan bli nok å gjøre for deg fremover?

– Ja, dette er bare begynnelsen. Men jeg skal jo ikke redde verden alene, det er viktig å huske på, understreker pensjonistgründeren og legger til: – Det har vært grådig kjekt å holde på med dette. Ikke minst er det tilfredsstillende å vite at jeg turte å satse i godt voksen alder. At jeg senere ikke blir sittende i gyngestolen og angre på at jeg ikke gjorde noe da jeg hadde muligheten.  Livet hadde nok blitt litt ensformig ellers. Men jeg har fortsatt tid til både saxofon, trekkspill og kor. Og golf. Sier han og ler.

Gründertips

  • Tenk deg godt om når det gjelder økonomien.
  • Vær tålmodig!
  • Søk råd. Men vær likevel skeptisk – ikke alle råd er nødvendigvis gode.
  • Ikke vær redd for å dele kaken. Men tenk godt gjennom hvem som skal få være med på prosjektet.
  • Ikke ta med en finansiell partner som bare vil sitte og vente på avkastning. Sats heller på en strategisk partner som kjenner markedet og konkurrerende produkter.