sick,elderly,man,checking,his,temperature,with,thermometer,lying,on

Gode tips før omgangssyke-smitten kommer

Høst og vinter kommer med en liten hær av basiller og virus som mer enn gjerne slår seg ned i en kropp eller to. Slik ruster du deg mot omgangssyke-bakterien!

TEKST: KRISTIN SØRDAL FOTO: NTB

Vinteren er høysesong for omgangssyke. Den kan ramme folk i alle aldersgrupper, og går vanligvis over av seg selv i løpet av noen dager. Men for eldre eller små barn kan viruset utgjøre en enn større risiko enn for dem som ellers er friske.

Norovirus er den vanligste årsaken til omgangssyke eller smittsom mage- og tarmsykdom – og viruset er ansvarlig for minst 50 prosent av alle utbrudd med mage- og tarminfeksjon på verdensbasis. 

– Dette viruset er, for de aller fleste, en ufarlig infeksjon der symptomene går raskt over. 

Det er imidlertid viktig å få i seg nok væske for å forhindre dehydrering. Eldre, personer med underliggende sykdom eller små barn kan ha noe høyere risiko for dehydrering enn andre, sier Hilde Marie Lund, lege ved avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet.

Men pass på: Dersom du er syk med omgangssyke, er det spesielt én type drikke du bør ligge langt unna. Ifølge FHI er det viktig at den væsken man inntar for å forhindre uttørring, ikke inneholder for mye sukker – som for eksempel brus. 

Forklaringen på dette er at sukkerdrikken kan øke graden av diaré.

 Lettbrus er heller ikke noe godt alternativ.

nyhetsbrev egenannonse gavekort

– Denne typen brus inneholder søtningsstoffer som kan binde vann i tarmen, og opprettholde eller forverre diareen, skriver FHI i en smitteveileder.

HVORDAN SMITTER DET?

Omgangssyke er svært smittsomt og spres lett på steder hvor mange folk samles, eller der hvor folk bor tett. Du er mest smittsom mens du har oppkast og diaré, men man er også smittsom i en kort periode før symptomstart og et par dager etter at oppkast og diaré har gitt seg.

– Det viktigste forebyggende tiltaket er å sørge for god håndhygiene, sier Lund, og understreker at det er håndvask som er beste virkemiddel.

– Alkoholbasert hånddesinfeksjon er mindre effektivt mot norovirus, så håndvask med såpe og rennende vann er derfor det beste rådet for å forebygge smitte. Norovirus kan også smitte via mat, og det er derfor viktig med god kjøkkenhygiene.

Ifølge FHI ble det varslet halvparten så mange utbrudd av norovirus i helseinstitusjoner i fjor sammenlignet med foregående år – og man regner med at forsterkede smitteverntiltak i forbindelse med covid-19-pandemien er en av årsakene til nedgangen.

contagious,diseases,spread,hygiene,concept,as,hands,with,germ,virus

Symptomer og smitte

– Det tar 12–48 timer fra du blir smittet til du blir syk.
– En smittet person er mest smittsom mens han/hun har symptomer med oppkast og diaré, men kan også være smitteførende etter at symptomene gir seg. Etter 48 timer skiller de fleste ut mindre smittestoff.
– Symptomer er akutt kvalme, oppkast og diaré. I tillegg får mange influensasymptomer som feber, hodepine og muskel- og leddverk.
Kilde: Helsenorge.no

Mens du kan gjøre mye for å forebygge og forhindre at du blir smittet av omgangssyke, finnes den ingen direkte behandling mot norovirusinfeksjon, annet enn å lindre symptomer og forebygge komplikasjoner. Og spesielt for eldre og små barn hvor risikoen er knyttet til dehydrering, er det viktig med rikelig med drikke.

SPRER SEG RASKT

Viruset sprer seg enormt raskt, og kan i aller verste fall forårsake dødsfall.

– Vi vet at det forekommer dødsfall tilknyttet norovirusutbrudd blant veldig syke eldre beboere i sykehjem, uttaler Lund.

annonse fordeler3822

Hun forteller at fordi norovirusinfeksjon ikke er meldingspliktig til MSIS – som er det nasjonale overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer – så har de heller ikke oversikt over antall smittetilfeller, aldersfordeling eller geografisk fordeling.

Men utbrudd i helseinstitusjoner eller ved mistanke om smitte via næringsmidler, skal det varsles til kommunelegen, FHI og eventuelle andre relevante instanser.

– Norovirus er svært smittsomt og kan raskt spre seg i avdelinger på helseinstitusjoner, både til beboere og ansatte. Det er viktig for helseinstitusjoner å være forberedt på utbrudd av norovirus, sier Lund. 

Så får vi alle sørge for å vaske hendene godt med såpe og håpe at viruset ikke rammer i år!