Gjør boligen din mer energivennlig

Av Linn Merete Rognø

Det kan koste deg dyrt å ha en eldre bolig, men med disse grepene vil du spare mye.

På vinterstid øker strømregningen vesentlig, og det er noe eiere av eldre boliger kan merke spesielt godt, for de fleste boliger som er bygget på 1980-tallet er langt fra så energivennlige som boliger bygget etter 2000.

Men selv om din bolig sluker strøm, er det mye du kan gjøre for å få et mer energivennlig hjem.

Les også: Med en slik kan du spare opp til 90 prosent strøm

Krav om attest

Ordningen med energimerking av boliger skal gi informasjon om energibruk og kostnader, og hva som kan gjøres av forbedringer.

–Hensikten er å stimulere til energieffektivisering og omlegging til fornybare energikilder, og god informasjon om energitilstand til hjelp ved kjøp og salg, forklarer Ketil Krogstad, spesialrådgiver i Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL).

TIPSER:Ketil Krogstad, spesialrådgiver i Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL). Foto: NBBL.

Ved salg eller utleie er det krav til at boligeier leverer energiattest, med noen få unntak.

Les også: Er huset ditt bygget før 1990? Dette må du sjekke!

Ta en energi-sjekk

Hvis du lurer på om boligen din er energivennlig, må du først sjekke om boligen allerede er merket. 

– Hvis du syns det vanskelig kan du spørre familie eller venner, eller bruke Enovas svar-tjeneste. Merkingen krever lite, men kan gi nyttig informasjon om enkle sparetiltak, tipser Krogstad.

Boligeieren kan energimerke egen bolig selv ved å logge inn på Energimerking.no

– Du får da registrert en offisiell energiattest som sier noe om hvor energivennlig boligen er. Det er også mulig å engasjere fagpersoner til energimerking dersom du selv ikke har tilstrekkelig info eller kunnskap om boligens energistandard. Alle nybygg skal energimerkes av ekspert, sier Stig Allan Stokvik, energirådgiver hos Enova.

Les også: Vedfyringstabben kan være direkte helsefarlig

Slik gjør du boligen energivennlig

Både med enkle eller mer omfattende grep kan du gjøre hjemmet mer energivennlig, men hvordan avhenger av alder og tilstand på boligen, og hvilken type bolig du har, understreker Krogstad.

– For eldre småhus oppnår man ofte mye ved bedre isolering, for eksempel bytte av vinduer og dører. Installasjon av luft-til-luft varmepumper kan også gi god effekt, sier han.

ENERGIRÅDGIVER: Stig Allan Stokvik hos Enova. Foto: Privat.

Installasjon av varmestyringssystem kan sørge for at boligen oppvarmes etter behov gjennom døgnet, og senke temperaturen når du er bortreist. Nytt ventilasjonssystem og styringssystemer kan også ha god effekt for energibruk, og kan gi bedre inneklima og komfort, ifølge Krogstad.

– Det er mye å spare på bevisst oppvarming, varmtvannsforbruk, bruk av strøm og innkjøp av produkter. For eksempel kan skifte til LED-belysning gi merkbar effekt på strømregninga for de fleste, tipser han videre.

Det dukker stadig opp nye smarte og energieffektive løsninger i markedet, eksempler på dette er varmepumper, bioenergi, solcelleanlegg, solfangere og kombinasjonsløsninger der solenergi kombineres med andre løsninger.

– Ønsker du ikke en altfor omfattende oppgradering kan du fortsatt gjøre boligen mer energivennlig med å utføre enkelttiltak. Hvis du planlegger en rehabilitering av boligen, kan du utnytte denne sjansen til å utføre tiltak for lavere energibruk. Dersom du for eksempel skal skifte utvendige kledninger, har du muligheten til å samtidig etterisolere og etablere ny vindtetting, sier Stokvik.

Les også: Er fryseboksen plassert i boden? Da bør du flytte den

Få over 100.000 kroner i støtte

Enova tilbyr inntil 7500 kroner i støtte til bruk av energirådgiver når du engasjerer en energirådgiver til å kartlegge energitiltakene som passer for boligen din. Som boligeier kan du motta fra 100 000 – 150 000 kroner i støtte fra Enova for en helhetlig oppgradering av egen bolig. Maks støtte avhenger av hvilke ambisjonsnivå oppgraderingen utføres på, ifølge Stokvik.

– Vi anbefaler at energirådgiver engasjeres tidlig i prosessen slik at energitiltak kan foreslås og planlegges med bakgrunn i boligens faktiske energistandard og tilstand, sier Stokvik.

ENERGIMERKET: Slik ser dagens modell for beregning av energimerket ut. Energimerket består av en bokstavkarakter som sier hvor energieffektiv boligen er, og en farge som sier hvor miljøvennlig oppvarmingen er. Skjermdump: Energimerking.no.

For å kunne motta støtte fra Enova til oppgradering må det påregnes helhetlig oppgradering der typiske tiltak er en sammensetning av etterisolering av yttervegger, tak, gulv, vindtetting, nye vinduer og/eller dører, balansert ventilasjon med varmegjenvinner og eventuelt ny varmeløsning.

Enovas tilbud over støtte til boligeiere kan du lese om smarte energitiltak som er støtteberettiget. 

Men bor du i blokk er det lite du kan gjøre selv på bygningskroppen. Da må boligselskapets styre kobles inn, og det er de, eller generalforsamlingen, som tar beslutningene.

– Vi i NBBL mener at Enova må tilby bedre stimuleringsordninger for energieffektivisering for boliger i borettslag og sameier slik at det blir lettere å foreta oppgradering også i disse bygningene, sier Krogstad.

Les også: Her brenner det oftest i hus

– Krever jevnlig vedlikehold

Den første byggeforskriften med konkrete energikrav kom i 1969. Deretter kom det nye og strengere forskrifter i 1985 og 1987. Så hus eldre enn 1987 har et større potensiale for energieffektivisering enn nyere hus, mener Krogstad.

– Men dette varierer med hustype, kvalitet på arbeidene ved oppføringen og hvilke oppgraderinger som er skjedd i ettertid, sier han.

Forskriftene av 1997 og 2007 skjerpet også energikravene til boliger. Aller sist fikk vi skjerping i 2016. Krogstad mener at de aller fleste boliger bygget etter 2000 har gode kvaliteter når det gjelder energi.

– Nyere boliger har ofte balansert ventilasjon og energiløsninger som krever ettersyn, justering og vedlikehold. Det betyr at boligeier må gjøre noe for at boligen skal forbli energivennlig, sier Krogstad.

Ethvert bygg må vedlikeholdes og oppgraderes jevnlig. Så når boligene bygget etter år 2000 begynner å bli 20-30 år gamle, bør energioppgradering vurderes, gjerne i sammenheng med annet vedlikehold eller oppgradering, råder Krogstad og legger til:

– Teknologiutviklingen er rask på dette området. Om få år kan det finnes nye løsninger som er både billigere og mer effektive enn dagens. Så man bør aldri helt utelukke oppgradering fordi man har en ny bolig.

Les også: Kutt strømforbruket, spar flere tusen 

Vil du vite mer?

  • Enova har tips på sine nettsider om boliger bygd i ulike tidsepoker: Se her.
  • Enova svarer også på ofte stilte spørsmål: Se her.
  • Bor du i et bevaringsverdig bygg kan du gå inn på Byggogbevar.no.
  • På Lavenergi-programmet kan du finne mye god informasjon under «smart oppussing»: Se her.
  • Det finnes flere gode veiledninger til boligeiere om oppgradering, for eksempel Husbanken.no og Sintef.no