Fem bud fra Jussbuss for å unngå BankID-svindel!

Mange eldre blir utsatt for forsøk på BankID-svindel. Her er fem gode råd for hvordan man kan beskytte seg mot ID-tyveri og svindel.

Tekst: Ingrida Nazaretian, Jussbuss  Foto: NTB og privat

Jussbuss, et rettshjelpstiltak drevet av jusstudenter ved Universitetet i Oslo, er stadig i kontakt med svindelofre i pensjonistalder, som både blir oppringt av svindlere som utgir seg for å være autoritetspersoner, og blir ofre for «phishing» (falske lenker på SMS eller e-post). Her er en liten huskeliste for hva du bør gjøre for å forebygge, og dersom skaden har skjedd.

Artikkelforfatter Ingrida Nazaretian, Jussbuss

I den evigvoksende digitale jungelen er det ikke lett å orientere seg. Vanskeligere vil det også bli. Telefoner og datamaskiner blir stadig smartere, og det gjør også svindlerne. De utnytter de teknologiske hjelpemidlene på bekostning av andre. Vi leser stadig om svindelsaker i media der svindlere har fått tak i BankID-opplysninger som de bruker for å tømme bankkontoer og ta opp lån i andres navn.

Jussbuss treffer mange som har blitt utsatt for ID-tyveri, og vi har gjort oss noen erfaringer om hvordan man kan unngå å bli offer for BankID-svindel. For å hjelpe deg med dette, ønsker vi i Jussbuss å gi en liten huskeliste over ting som er viktig å ha i bakhodet.

740x350 vo60vinterkamptilbud1ny

1. Ikke del BankID-en din med andre

Husk at BankID, både på mobil og med kodebrikke, ikke skal deles med noen. Verken politiet, banken eller dine nærmeste familiemedlemmer skal ha tilgang, uansett hvor stort behov man har for å dele dem. Jussbuss møter stadig folk som har oppgitt koder og passord til svindlere som utga seg for å komme fra banken eller politiet. Ingen seriøs aktør vil kreve at du forteller denne informasjonen.

2. Vær forsiktig med koder og passord

Unngå å skrive ned kort- eller BankID-koder. Hvis du må skrive det ned, må du ikke oppbevare nedskrevne koder på samme sted som kortet ditt eller BankID-brikken din.

3. Klikk aldri på internett-lenker du får tilsendt på SMS eller e-post

Svindlere sender ofte SMS eller e-poster der de utgir seg for å være banken din eller andre troverdige institusjoner. «Banken» sier at noe har skjedd med kort, konto eller BankID. Det kan for eksempel være at BankID-en din har blitt «sperret», eller at «postordren er forsinket». I disse henvendelsene legger svindleren ofte med en internett-lenke, og ber om at du trykker på den. Vi fraråder å trykke på disse, fordi de kan brukes for å stjele din private informasjon. Hvis du tror at henvendelsen er ekte, anbefaler vi at du heller ringer banken eller den avsender utgir seg for å være.

fordelsannonse

4. Kontakt banken din hvis du mistenker svindel

Har du mistanke om at bankkort, pinkode, BankID-opplysninger eller andre sensitive opplysninger har kommet på avveie, kontakt banken din umiddelbart.

5. Om svindelen har skjedd, skaff deg oversikt

Det er avgjørende at man skaffer seg oversikt dersom man er utsatt for svindel. Sjekk gjeldsregisteret, innfør kredittsperre og kontakt kreditor umiddelbart. Ved behov kan også rettshjelpstiltak som Jussbuss kontaktes for veiledning og eventuell bistand.

Mistenker du at du kan ha blitt utsatt for svindel, er det viktig at du raskt tar tak i problemene. En ytterligere oversikt over hva du kan gjøre i disse tilfellene, kan du finne på Jussbuss sin nettside. Ta gjerne også kontakt med oss, enten på telefon (tlf. 22 84 29 00), elektronisk saksmottak (jussbuss.no) eller på vårt kontor i Skippergata 23 i Oslo.

nyhetsbrev egenannonse