1007874853 – kopi

Dyrt uskifte for ung enke

Jo yngre du er når du blir enke/enkemann, jo viktigere er det at du vurderer muligheten for å skifte straks. For arvingene skal ha sin andel av verdiene på det tidspunktet det skiftes – ikke av verdiene slik de var da ektefellen døde. Det fikk Kari erfare da hun ville gifte seg på nytt etter mange år som enke i uskiftet bo.

Ektefellene Kari og Knut hadde ingen barn. Knut døde svært ung. Hus, bil og andre eiendeler var felleseie. De hadde også noe gjeld. Knut hadde ikke skrevet testament. Kari valgte å sitte i uskiftet bo med Knuts søsken.

Særeie og særkullsbarn reiser en del spørsmål i forhold til uskiftet bo. Men hvis det kun er felleseie og ingen særkullsbarn er det lengstlevende ektefelle alene som avgjør om det blir uskifte eller ikke. Kari trengte ikke samtykke fra Knuts søsken da hun valgte uskiftet bo.

Hvis hun ikke hadde valgt uskiftet bo måtte hun delt Knuts verdier 50 / 50 med Knuts søsken, men de hadde ikke fått noe arv etter sin bror før Kari hadde fått en minstearv på seks grunnbeløp, som i dag er ca. 600.000 kroner.
Årene går. Kari forblir singel. Hun arver sine foreldre, og hun arver en tante. Hun tjener godt og nedbetaler lånet. Da Knut døde, fikk hun via Knuts arbeidsgiver en romslig forsikringsutbetaling som hun la i en hytte. De faste eiendommene stiger i verdi og blir verdifulle med årene.

Kari har noen korte forhold, men det går mange år uten at hun treffer en mann hun ønsker å slå seg sammen med. Så, når hun er i begynnelsen av 60-årene, treffer hun den nye mannen i sitt liv. De vil gjerne gifte seg, og kommer til meg for å få ordnet med det formelle og få noen råd.

Kari var klar over at hun mister retten til å sitte i uskiftet bo hvis hun gifter seg på nytt. Da får Knuts arvinger krav på arven etter Knut. Det samme gjelder hvis Kari blir samboer og samboerforholdet varer i mer enn to år. Men Kari ble ganske paff da hun fikk vite at Knuts søsken også skal ha sin andel av de verdiene hun hadde skaffet seg etter at Knut døde! Alt gjenlevende ektemaken blir eier av går inn i uskifteboet, med mindre det er særeie etter ektepakt eller pålegg fra giver / arvelater. Knuts arvinger skal ha sin andel av verdiene på det tidspunktet det skiftes – ikke av verdiene slik de var da Knut døde. Kari var heller ikke klar over at hun tapte sine skjevdelingskrav da hun valgte uskiftet bo.

annonse fordeler01122

Den brøkmessige fordelingen av verdiene blir den samme når uskifteboet skiftes etter mange år som hvis Kari hadde valgt å skifte da Knut døde. Men verdiene som skal skiftes har blitt mye større.
Uskiftet bo er en utmerket løsning for svært mange enker / enkemenn. Men rådet er at du tenker deg godt om når du velger mellom skifte og uskifte.

Jo yngre du er, og jo mer sannsynlig du mener det er at du vil reetablere deg ved å bli samboer eller gifte deg, jo viktigere er det at du ser på muligheten for å skifte straks. Hvis du sitter i uskiftet bo og mottar arv er det viktig å være klar over regelen i arvelovens § 17, 3. ledd.

Etter denne reglen kan den som sitter i uskiftet bo unngå at arv eller gave går inn i uskifteboet ved å skifte innen tre måneder etter at gaven/ arven er mottatt.

nyhetsbrev egenannonse grønn