REISEGØY: Innholdsrike turer som tar utgangspunkt i hobbyen og interessen til godt voksne. KLIKK HER!

79495266

Brystkreft øker blant eldre kvinner

Brystkreft hos eldre kvinner øker. Nå ønsker eksperter å utvide mammografiprogrammet også oppover i alder: – På høy tid at regjeringen tar tak i dette!, sier Kreftforeningen.

Tekst: Kristin Sørdal Foto: NTB

Stadig flere nordmenn rammes av kreft – og blant kreftformene med størst økning er melanom, «føflekkreft», og brystkreft hos kvinner. Og for brystkreft er det økningen hos eldre kvinner som overrasker mest:

– Vi er selvfølgelig bekymret for økningen vi ser i brystkrefttilfeller. Det som overrasker oss mest, er at det øker spesielt hos de eldste, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

Både Kreftforeningen om Kreftregisteret etterlyser nå en utvidelse av mammografiprogrammet. Helsedirektoratet er i gang med å behandle spørsmålet om en eventuell utvidelse av aldersgruppen. I dag omfatter det offentlige screeningprogrammet kvinner i alderen 50–69 år.

– På høy tid at regjeringen tar tak!

Kreftforeningen er ikke de eneste som er overrasket over økningen i brystkrefttilfeller for eldre kvinner. Også Solveig Hofvind, leder av Mammografiprogrammet, har uttrykt at økningen for aldersgruppen over 80 år er spesielt overraskende:

– For de aller fleste kreftformer øker risikoen med alderen. Likevel ble vi overrasket i år over at antallet tilfeller av brystkreft har økt såpass mye – og ikke minst var det uventet å se en så markert økning blant de aller eldste, altså kvinner over 80 år, uttalte Hofvind da krefttallene ble kjent.

Kreftforeningen ønsker i en utvidelse av screeningprogrammet både nedover og oppover i alder – og Mammografiprogrammet ønsker en gjennomgang av hele ordningen.

I dag får alle norske kvinner mellom 50 og 69 år tilbud om en gratis røntgenundersøkelse av brystene sine hvert annet år for å sjekke om de har brystkreft.

Stenstadvold Ross sier til at det at økningen i tilfeller av brystkreft skjer i de aldersgruppene som ikke er en del av det offentlige mammografiprogrammet, taler for en utvidelse av programmet, til å gjelde fra 45–74 år.

– Med dagens nye tall som viser en økning i tilfeller over 80 og under 50 år, mener vi det er på høy tid at regjeringen tar tak i dette. Saken er nå til vurdering i Helsedirektoratet, og det er Helse- og omsorgsdepartementet som må ta en eventuell beslutning om utvidelse av programmet, uttaler Stenstadvold Ross.

Både Kreftforeningen og Mammografiprogrammet viser til at EU og en del internasjonale fagmiljøer i dag anbefaler at screeningen bør utvides både ned og opp i alder.

– Internasjonalt kommer det stadig mer kunnskap og anbefalinger som sier at anbefalt alder for screening bør utvides til både eldre og yngre kvinner en de som i dag er omfattet av det norske Mammografiprogrammet, sier Hofvind.

Hun uttaler videre at de mener det i alle fall er på høy tid med en skikkelig diskusjon rundt utvidelse av Mammografiprogrammet i Norge.

– Og så mener vi at vi bør se på et enda større bilde enn bare aldersgrupper. For eksempel bør screeningen i enda større grad bli persontilpasset, og ta hensyn til den enkelte kvinnes individuelle risiko. Og så bør vi både utnytte og utforske potensialet i kunstig intelligens enda mer – for her er det mange verktøy som kan være velegnet i forbindelse med brystkreftscreening, sier Hofvind – og legger til at det i tillegg jevnt over er et stort behov for generell modernisering i programmet.

I nylig oppdaterte anbefalinger fra EU anbefales screening for kvinner fra 45 år til og med 74 år. For kvinner 70–74 år anbefales screening hvert 3. år for kvinner som ikke har andre kjente risikofaktorer.

Helsedirektoratet: – Vil utrede utvidelser

– Vi vil starte utredning av utvidelsene av programmet primo 2023. Dette vil ta noe tid. En utredning av en større endring av et nasjonalt screeningprogram, slik som utvidelse av aldersgrupper i Mammografiprogrammet, innebærer en gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget, helseøkonomiske analyser og vurdering av etiske, praktiske, budsjettmessige og personellmessige konsekvenser, uttaler Janbu.

Når dette er gjort, vil Helsedirektoratet komme med en anbefaling til departementet.

– Departementet tar så stilling til om forslag skal legges fram for politisk beslutning i sammenheng med budsjettprosessen.

Derfor er aldersgruppa for screening som den er

Mammografiprogrammet er som nevnt for kvinner mellom 50 og 69 år. Og slik har det vært i 27 år:

– En av grunnene til at man valgte denne aldersgruppen da vi startet med mammografi i Norge for 27 år siden, var at studier på den tida viste at det var kvinner i denne alderen som hadde best effekt av organisert mammografiscreening, sier Stenstadvold Ross, og forteller videre at det er to grunner til det:

– For det første øker risikoen for å få brystkreft betraktelig etter at man fyller 50 år. En annen grunn til at man valgte denne aldersgruppen, er at yngre kvinner har tettere kjertelvev.

Tett kjertelvev blir grått på mammografibildene. Dette gjør ifølge StenstavoldRoss at det ofte er vanskeligere å oppdage brystkreft på mammografibilder tatt av unge kvinner, sammenliknet med eldre kvinner. Flere yngre kvinner må derfor gjennomgå tilleggsundersøkelser for å finne brystkreft.

– Dette fører naturligvis også til at flere blant de yngre som ikke har brystkreft, må kalles tilbake for tilleggsundersøkelser. Det kan skape unødig bekymring.