REISEGØY: Innholdsrike turer som tar utgangspunkt i hobbyen og interessen til godt voksne. KLIKK HER!

506635306

Du må velge mellom bilen eller pillen

Etter at det kom nye helsekrav til førerkort for noen år siden, er det ikke lenger rom for skjønn rundt bruk av sløvende medisiner. Mange nordmenn må hvert år velge mellom førerkort eller å fortsette pillebruken.

Tekst: Kristin Rosmo Foto: NTB

Vil du redusere eller endre på bruken av dine medisiner, eller vil du levere inn lappen? Dette er det ubehagelige valget du kan bli stilt overfor hvis du bruker medisiner som virker sløvende og dermed reduserer kjøreevnen. Dette ble en virkelighet da det kom et nytt regelverk for helsekrav til førerkort tilbake i 2016.

– Min erfaring er at de aller fleste som blir stilt overfor et slikt valg, velger å gjøre noe med medisinbruken, sier Petter Brelin, lege og tidligere leder for Norsk forening for allmennmedisin.

Kanskje er du blant de over en million nordmenn som bruker beroligende medisiner, sovemidler eller sterke smertestillende? Da bør du sjekke om medisinen og dosen du tar er forenlig med helsekravene til førerkort. 

– Helsekravene ble særlig skjerpet ved bruk av beroligende medisiner av typen benzodiazepiner i store doser eller fast bruk flere ganger daglig, sier Brelin.

Kravene er også blitt tydeligere for bruk av en rekke andre medisiner.

Personlig ansvar

I vegtrafikkloven står det at «Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte …». Loven nevner årsaker som for eksempel påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, sykdom, svekkelse, slitenhet eller tretthet.

– Å være skikket til å kjøre bil er altså den enkeltes ansvar. Men vi fastleger tar selvsagt initiativ overfor pasienter som vi vet rammes av de innskjerpede helsekravene for førerkort. Ved bruk av medisiner som kan virke sløvende, fornyer vi ikke slike resepter uten å ta en prat med pasienten om medisinbruken. Den må endres eller avsluttes hvis vedkommende fortsatt skal kunne kjøre bil, sier Brelin.

Når du skal søke om fornyelse av førerkortet, må du fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Hvis du har en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må du i tillegg få helseattest fra lege. 

Sløvende medisin

En rekke medisintyper kan virke sløvende og påvirke kjøreferdighetene ved at reaksjons-evnen forandrer seg. Disse medisinene kan gi døsighet, tretthet, nedsatt evne til å utføre raske bevegelser eller ta hurtige avgjørelser. Ofte, men ikke alltid, er slike medisiner merket med en rød varseltrekant på pakningen. I noen tilfeller må legen vurdere sykdom og medisin sammen for å kunne si noe om ulykkesrisikoen. Det gjelder for eksempel ved epilepsi, diabetes og hjertesykdom.

home,delivery,of,medicines,ordered,via,the,internet,.,yellow

MEDISINER OG FØRERKORT

– Nytt regelverk for helsekrav til førerkort trådte i kraft oktober 2016.
– Sovemedisiner, beroligende og sterke smertestillende er særlig kjent for å påvirke kjøreferdighetene.
– Godt over en million nordmenn bruker slike medisiner, rundt halvparten i aldersgruppen over 60 år.
– Sentralstimulerende medisiner mot ADHD eller narkolepsi, medisiner mot reisesyke, eldre allergimedisiner, sterke hostestillende, medisiner mot rusavhengighet og eldre medisiner mot depresjon kan også ha sløvende effekt.
– Ni-ti ganger så mange kjører med sløvende narkotika eller medisiner i blodet, som med alkohol.
– Blant tilfeldige bilførere i normal trafikk er 0,6 prosent påvirket av narkotika og 1,3 prosent av legemidler.

– Jeg er ikke bekymret for de som innimellom tar en sovetablett på kvelden. Det går helt greit, gitt at det er en type sovemedisin som oppfyller helsekravene, at dosen er innenfor grensene og at det går minst åtte timer fra inntak til du setter deg bak rattet, sier Brelin.

Om du er fast bruker av sovemedisiner og/eller beroligende medisiner av typen benzodiazepiner, eller bruker sterke smertestillende medisiner, kan du derimot bli nødt til å gjøre et valg. Kanskje må du gi slipp på enten medisinen eller førerkortet, avhengig av type medisin og døgndose. Også samtidig bruk av flere medisiner kan påvirke kjøreevnen, selv om medisinene hver for seg ikke nødvendigvis ville gitt påvirkning. Helsekravene til førerkort ble betydelig innskjerpet ved bruk av to eller flere medisintyper som påvirker kjøreevnen.

annonse fordeler3822

– Snakk med fastlegen din dersom du bruker slike medisiner, så får du hjelp til å slutte eller gå over til en annen type medisin, råder Brelin.

Mindre skjønn

– Målet med de nye helsekravene varr god trafikksikkerhet og lik behandling over hele landet, sier divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Bakgrunnen for at regelverket ble endret, var ny kunnskap om ulike tilstander og deres effekt på trafikksikkerheten. Regelverket ble også tydeligere. 

– Det ble enklere for både legene og førerkortsøkerne å se hvilke krav som gjelder. Det blir mindre rom for skjønn, og dermed mer lik behandling, sier Lie.

For mange ble prosessen enklere enn før, og de fleste vil kunne få helseattest hos fastlegen.

– Tidligere måtte rundt 18.000 mennesker søke dispensasjon hos fylkesmannen hvert år. Nå ble denne søknadsbunken redusert med 90 prosent, sier han.

Lege Petter Brelin merker stor forskjell fra tidligere, da regelverket ga mer rom for skjønn. 

– Nå er det blitt mye enklere å håndtere spørsmål om medisinbruk og førerkort. Det er ikke lenger rom for at legen skal tolke dette på egen hånd, og vi unngår mange vanskelige diskusjoner med pasientene. Jeg opplever at de fleste har forståelse for de nye reglene, selv om enkelte fortsatt argumenterer for at de både skal fortsette med medisinbruken og fortsette å kjøre bil, sier Brelin.

nyhetsbrev egenannonse gavekort