Besteforeldre må vite når de bør holde munn

Av Linn Merete Rognø

I disse tilfellene bør du rett og slett ikke blande deg.

“Han har godt av mer grønnsaker”, “hun trenger vel ikke å legge seg så tidlig?”,”du bør sette ham i skammekroken “.

Besteforeldre mener det som regel i beste mening, men det er ikke alltid lett å formulere seg på en  forsiktig måte. Når besteforeldre kommer med råd til egne barn eller svigerbarn i henhold til oppdragelse og rutiner i deres hjem, skal man trå varsomt for å unngå konflikter.

Det mener Anne Kristin Schønning, familieterapeut hos Samtalepartner Bergen.

– Besteforeldre må være forsiktige med å komme med velmenende råd som deres voksne barn ikke har bedt om, sier Schønning.

FAMILIETERAPEUT: Anne Kristin Schønning ved Samtalepartner Bergen. Foto: Samtalepartner Bergen.

– Ikke vær brysom

Familieterapeuten mener at besteforeldre gjerne må bry seg, men de må ikke være brysomme.

– De må ikke blande seg inn i barneoppdragelsen av barnebarna. Nå er det de voksne barna sin tur til selv å finne ut av utfordringer og måter å oppdra sitt eller sine barn. De trenger å opparbeide seg  selvtillit til seg selv som foreldre.

– Hvis besteforeldre, altså deres egne foreldre, blander seg, kommenterer eller småhakker, skaper dette både usikkerhet og frustrasjon hos de nybakte foreldrene. De har også fått en ny rolle som de må finne ut av, presiserer Schønning.

Vent på tillatelse fra foreldrene

De som er så heldige å få bli besteforeldre, kan nok oppleve dette som en uvant, annerledes rolle.

– De har erfaring fra foreldrerollen, men ikke fra besteforeldrerollen. Noen vet ikke helt hvordan de skal få en relasjon til sine barnebarn, mener Schønning.

Hvilket forhold besteforeldre får til sine barnebarn henger ofte sammen med hvilket forhold de har til sin datter eller sin sønn, mener hun.

– Begge parter er voksne så ingen bestemmer over hverandre. Nybakte foreldre trenger støtte og en uforbeholden tro på at dette kommer til å gå bra. De trenger å høre at besteforeldrene heller ikke kunne dette, og at det føltes uvant for de også da de ble foreldre. De trenger å bli sett og lyttet til, understreker Schønning.

Besteforeldre kan være til stede når de får lov av foreldrene, når de passer at de kommer, mener hun.

– Foreldrene blir glade for at besteforeldrene kan holde barnet mens foreldrene får spist et måltid sammen, sier familieterapeuten.

Hun har flere tips:

 • Foreldrene trenger praktisk hjelp, så besteforeldre kan tilby seg å komme hjem til dem og lage middag, eller ta middag med hjem til foreldrene.
 • Besteforeldre kan tilby seg å trille barnet slik at foreldrene kan få hvile seg litt. Besteforeldre kan avlaste foreldrene ved å være barnevakt slik at foreldrene kan få kjærestetid.
 • Når barnebarna blir større kan de få komme på overnatting til sine besteforeldre

– Lukk munnen når det er nødvendig

Ifølge Oddbjørn Evenshaug, pedagog og redaktør av nettstedet Besteforeldre.no , er det enkelte råd mormor, farmor, morfar og farfar bør ta til seg.

Særlig disse seks “reglene” er verdt å merke seg:

 1. Respekter foreldrenes tro og verdier, og at foreldrene oppdrar barnebarna på den måten de selv mener er best.
 2. Gi foreldrene ros, snakk pent om dem i barnebarnas nærvær.
 3. Vær til stede for barnebarna og foreldrene når de trenger dere. Gi hjelp og støtte etter lyst og behov.
 4. Vær bevisst din funksjon som rollemodell både for barnebarna og deres foreldre.
 5. Avstå fra utidig innblanding i barnefamiliens liv og i barneoppdragelsen. Gi råd når du blir spurt, og vær klok nok til å lukke øyne, ører og munn når det er nødvendig.
 6. Hvis noe ved barnebarna bekymrer dere, snakk med foreldrene om det, men aldri i barnebarnas nærvær.

Schønning mener at det er viktig at besteforeldre selv tar ansvar for å skape et nært forhold til sine barnebarn ved å vise interesse og være passe nok til stede i barnebarnas liv.

– Det er viktig at besteforeldre tar initiativ til å invitere barnebarna og foreldrene hjem til seg, og sørge for regelmessig kontakt slik at relasjonen til sine barn også blir opprettholdt.

Slik kan du gå frem

Når du som besteforelder vil dele noen tanker og råd om for eksempel oppdragelse, kan du for eksempel vise til artikler eller TV- program som omhandler ulike oppdragelsestemaer.

Ikke vær påståelig,  men heller undrende og reflektere sammen med dine voksne barn, råder Schønning.

– Dagens foreldre er flinke til å søke svar på ulike nettsider. Det er viktig at de to generasjonene kan snakke om ulike temaer uten å bebreide eller anklage den andre parten. Ting kan gjøres på så mange vis, og verden går fort fremover, dette gjelder også i henhold til barneoppdragelse, mener hun.

Men i enkelte tilfeller har besteforeldre nærmest en plikt til å gripe inn i barnas familiesituasjon:

– Hvis mormor, morfar, farmor eller farfar er alvorlig bekymret for barnebarnas fysiske og psykiske helse,  eller de vet at barnebarna opplever omsorgssvikt, for eksempel på grunn av foreldrenes rusproblematikk, på grunn av vold eller overgrep, så bør de gripe inn og søke hjelp hos politi og eller barnevern, avslutter Schønning.

– Vær lærevillig

Partricia L. Fry, en kjent amerikansk forfatter som har skrevet veiledningsbøker for både foreldre og besteforeldre, har også flere gode råd til hvordan besteforeldre kan få et godt forhold til barnebarna og deres foreldre – uten å blande seg for mye inn i rutiner og oppdragelse.

For eksempel:

 • Vær lærevillig. Verden forandrer seg fort og barnebarna lærer utrolig mye som er helt nytt besteforeldrene.
 • Skap gode relasjoner. Ha et godt forhold til barnebarnas foreldre og gjør alt du kan for å skape relasjoner innad i familien.
 • Vær en god støttespiller. Hjelp barnebarna til å lykkes, gi dem ros og oppmuntre dem når de ikke får det til.
 • Besøk barnebarna. Vis interesse for barnebarnas daglige liv og besøk gjerne skolen deres.
 • Inviter barnebarna. Ta dem med i dagligdagse gjøremål og – om mulig – sørg for at de får treffe eventuelle søskenbarn.
 • Skap familietradisjoner. Tradisjoner binder familien sammen og bidrar til barnebarnas identitetsdannelse.