Hvem arver pensjonen etter din død?

I dag er mange pensjonister som gjerne lever så lenge som i 30 år før sitt siste åndedrag. I løpet av den tiden har man fått utbetalt en jevnlig sum i pensjon. Men hva skjer med pensjonen etter ens død?

Av Linn Merete Rognø Foto: NTB (Første gang publisert i 2017)

Svaret er at dette vil avhenge blant annet av hva slags type pensjonsordning du hadde i livet.

PENSJONSEKSPERT: Stian Revheim ved DNB. Foto: Stig B. Fiksdal.

Stian Revheim, pensjonsekspert ved DNB, opplyser at noe av det som blir til arv til dine etterlatte er innskuddspensjon, pensjonskapitalbevis fra innskuddspensjoner og IPS (individuell pensjonssparing).

– For disse avtalene er all pensjonskapital, både innskudd og avkastning, eierens egne pensjonspenger. Avtalene utbetaler pensjon så lenge det er penger på konto, men opphører i det kontoen er tom, sier pensjonseksperten.

Normalt utbetales avtalene over ti år, eller til en avtalt opphørsalder. Størrelsen på pensjonen avgjør hvor mange år pensjonskapitalen skal utbetales over, forklarer Revheim videre.

Ektefellepensjon

Advokat Mari Campbell Strømme ved advokatfirma Bull & Co, opplyser at en gjenlevende ektefelle for eksempel kan ha krav på ektefellepensjon fra Statens Pensjonskasse.

ADVOKAT: Mari Campbell Strømme ved Bull & Co. Foto: Bull & Co.

-Men det finnes noen unntak fra disse hovedreglene. Gjenlevende ektefelle kan også ha rett til pensjon dersom ektefellen tidligere var medlem i Statens pensjonskasse, og fraskilte kan også i noen tilfeller ha krav på ektefellepensjon, sier Campell Strømme.

Kollega og advokat Elsa Charlotte Gil, opplyser at gjenlevende ektefelle og samboer videre kan ha krav på etterlattpensjon fra NAV.

-Det er varigheten på ekteskapet, og om det er barn involvert, som avgjør om man har rett til etterlattpensjon til gjenlevende ektefelle/partner/registrert samboer fra NAV, sier Gil.

Tilbake til fellesskapet

Forøvrig må du vite at dersom gjenlevende arving har egen inntekt kan det være at vedkommende ikke har krav på etterlattpensjon.

ADVOKAT: Elsa Charlotte Gil ved Bull & Co. Foto: Bull & Co.

Noe går tilbake til fellesskapet: folketrygden, ytelsespensjon og fripoliser fra ytelsespensjoner, opplyser Revheim videre.

– Felles for disse avtalene er at de kun utbetales så lenge pensjonsmottaker er i live. Sentralt i en slik type avtale er prinsippet om “livsgevinst”. Dette betyr at pensjonen til de i “pensjonskollektivet” som lever, delvis finansieres av de som faller fra tidlig, understreker han.

Man kan tenke seg at alle i pensjonskollektivet har sin pensjon på sin egen konto. Dersom man faller fra, flyttes pensjonspengene til en felles konto.

– Når man starter utbetaling av pensjonen, deles beholdningen man har på sin konto på det antall år man antar pensjonen skal utbetales, forklarer Revheim mens han legger til:

– Dersom man lever til kontoen er tom, hentes den fremtidige pensjonen fra felles kontoen slik at man får en livsvarig pensjonsutbetaling.

Pensjon fra privat sektor

Om gjenlevende ektefelle eller samboer har krav på ektefellepensjon som følge av avdødes arbeid i privat sektor, vil også avhenge av den enkeltes pensjonsordning.

– Dersom avdøde hadde en innskuddspensjonsordning gjennom jobben, vil avdødes arvinger arve det som måtte stå på pensjonskonto ved død. Hvordan innskuddspensjonen vil fordeles mellom avdødes arvinger vil følge reglene i innskuddspensjonsloven, sier Gil videre.

annonse fordeler

Arv til barna

Dersom du faller fra før all pensjonskapital er utbetalt, vil resterende beløp utbetales til avdødes etterlatte, etter egne regler.

-Om avdøde har barn under 21 år vil innestående utbetales som barnepensjon, sier Revheim.

Ifølge Gil skal livsarvinger under 21 år prioriteres, og dersom det er noe igjen etter at livsarvingene har fått det de har krav på, skal det resterende tilfalle ektefelle eller samboer.

Revheim legger til:

– Dersom man ikke har barn under 21, ektefelle eller samboer, utbetales hele verdien i en engangsum til avdødes dødsbo.