ABC i aksjesparing

Innskuddsrenten er historisk lav, og mange fristes til å sette sparepengene i aksjer. Det kan gi gevinst, på lang sikt.

Investering i aksjer kan gi deg høyere avkastning på sparepengene. Men risikoen er også høyere, særlig på kort sikt.

Mange som har nådd godt voksen alder har en god slump penger i banken, til en utrolig dårlig rente. Samtidig var mer enn halvparten av de private aksjonærene på Oslo Børs over 60 år. Verdien av børsnoterte aksjer femdoblet i perioden fra 2003 til 2014.
Å plassere sparepengene i aksjer i stedet for i banken, kan derfor virke forlokkende. Men på kort sikt er det risikabelt fordi børskursene svinger ganske mye. For å jevne ut disse svingningene er det ofte klokt å spare et fast beløp hver måned i aksjer eller aksjefond. Hvilke aksjer du velger, avhenger av hvor mye risiko du er beredt på å ta.
Nedbetal alltid gjeld før du begynner å interessere deg for aksjemarkedet. Og lån aldri penger for å kjøpe aksjer.

I novemberutgaven av VI OVER 60 får du en enkel innføring i hvordan du sparer i aksjer.

Abonner på VI OVER 60
Følg VI OVER 60 på Facebook