atikko. webinar. demens

Gratis webinar om demens. For pårørende og helsepersonell!

Hva skjer egentlig i hjernen og kroppen når man får demens? Hvordan oppleves det for den syke selv? Hvordan kommer sykdommen til uttrykk, og hvordan kan de rundt hjelpe best mulig? Bli med på dette webinaret og bli klokere på demens.

Se opptak av webinaret til Knut Engedal, forfatteren bak boken “En bok om demens – Husk meg når jeg glemmer,” forklare hvordan sykdommen oppleves av den syke selv – mange opplever for eksempel betydelig angst og depresjon – og webinaret kan i seg selv bidra til at man gir bedre omsorg. 

Men man skal ikke bare ta vare på den syke. Boka hans oppfordrer de pårørende til også å ta vare på seg selv. Jan Engedal forteller enkelt og kortfattet om hvordan alzheimer og de andre demenssykdommene arter seg i de ulike stadiene, hva som er symptomene og hvordan det hele oppleves, både for omgivelsene, og av den syke selv. 

Vi får vite hvordan utredning og diagnostisering foregår, og hva som finnes av behandling, helsetilbud og rettigheter. Vi får også høre om hvor mange som får demens, om arv og andre risikofaktorer og om hva man selv kan gjøre for å forebygge.

Webinaret var 9. mars 2022 men du kan se det i opptak.

For å delta gratis på webinaret må du registrere deg med epost slik at du kan få tilsendt nyhetsmail fra Zevio.